COVID-19

Kor i en corona-tid


Den nye korsæson 2020-21 starter på torsdag den 3/9-20 og det sker naturligvis ved overholdelse af de retningslinjer, som staten har udstukket for at minimere risikoen for at smitte og blive smittet med corona.

Bestyrelsen har derfor valgt, at vores koraftener bliver afviklet på sikker vis som beskrevet nedenfor, indtil der evt. kommer nye retningslinjer.   

Almindelig sund fornuft:
Det forudsættes, at du ikke møder til kor, hvis du føler dig sløj eller har mistanke om at være smittet. Ved fremmøde til kor giver vi hverken kram, kys eller håndtryk. Hver enkelt bedes medbringe sin egen håndsprit og i øvrigt overholde god håndhygiejne (håndsprit eller sæbe) før og efter berøring af faste flade (dørhåndtag, stol, bord, vandhane, toiletskyl, etc.). Desuden skal vi overholde de almindelige afstandskrav (mindst 1 m)  ved ankomst, brug af garderobe og toilet samt ved afgang.  Ved hoste - brug dit eget ærme og ikke hånden (hverken din egen eller andres).  


Start og sluttidpunkt for koraftenen:
Hver koraften starter kl. 19.30 og slutter kl. 21.30. Mellem kl. 20.25 -20.35 holdes der en 10 minutters "strække ben"-pause (uden borde), hvor sanglokalet udluftes. 

Under koraftenen:
"Åbne-lukke"-holdet (se nedenfor) har fordelt stolene efter en fast plan således, at der bliver 2 m afstand mellem hver kordeltager og at Berit kan se (og høre) hele koret fra sin plads bag klaveret. Deling af noder skal undgås. Bestyrelsen sørger for, at nye kordeltagere får udleveret et sæt af noder på én gang i et plastchartek. 

Før og efter koraften:
Kl. 19.00 dvs. ½ time før møder et "åbne-lukke"-hold af 5 personer (heraf altid et bestyrelsesmedlem med nøgle) op for at åbne Værestedet, skubbe midterste foldevæg ud til hver sine side af lokalet, sætte klaver og stole op, fjerne borde samt afspritte klavertangenter,  stole, borde, dørhåndtag (til sanglokale, køkken og toilet) samt tøjbøjler.  

Plan for opstilling af stole vil være tilgængelig i vores nodekasse.

Desuden markerer "åbne-lukke"-holdet med sedler de stole, hvor medlemmer af hver stemmegruppe skal sidde. Samme hold sørger efter kl. 21.30 for sætte stole og borde tilbage under lamperne og trække midterste foldevæg ud igen. "Åbne-lukke"-holdet går på skift fra torsdag til torsdag. Hvis man ikke kan deltage på holdet, sørger man selv for at finde en substitut.

Til brug for "åbne-lukke"-holdets opgaver sørger bestyrelsen forinden for indkøb af håndsprit, rengøringsmidler, éngangshandsker, klude og spand.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.