Koncerter

Sonuskoret indstuderer to koncertprogrammer i løbet af en sæson. Om efteråret arbejder vi først og fremmest med programmet til den årlige julekoncert, som de seneste par år er foregået i begyndelsen af december i Hellig Kors Kirke i Jyllinge sammen med Gundsøkoret, hvor de to kor synger hvert deres program. Hvis efteråret byder på andre koncerter, vil efterårets program naturligvis indeholde en række satser, der ikke kun er møntet på julekoncerten.


Forårskoncerten afholdes normalt i slutningen af maj i korets øvelokaler i Værestedet i Jyllinge. Programmet, som vi øver i løbet af foråret, indeholder typisk en række nye korsatser og enkelte i forvejen indstuderede/velkendte numre. Efter koncerten samles vi som regel til et glas vin for at snakke lidt om forløbet og ønske hinanden en god sommer.


Udover jule- og forårskoncerten kan der, som nævnt, være andre koncerter på programmet – måske en to-tre stykker i løbet af en sæson. Koret får jævnligt henvendelser fra forskellige foreninger, organisationer eller kirker, som enten ønsker en hel koncert eller indslag i et større program. Vi tilpasser repertoiret til den enkelte koncertopgave.


En koncert om foråret vil fx typisk indeholde et par forårssange i alternative rytmiske arrangementer, men når vi afslutter en julekoncert med ’Dejlig er jorden’, er det uden forsøg på at ’rytmificere’ – så skal det bare være højtid! Samtidig kan ’Silent Night’ eller en gospelsats tidligere i samme koncert sagtens få alle de krydrede harmonier og synkoper, den kan trække, og alle koncerter byder på et varieret udvalg af ikke årstidsbestemte rock, pop eller soulnumre, arrangeret for kor af forskellige innovative korledere/vokalarrangører.


Alle koncertprogrammer finpudses endeligt ved en generalprøve et par timer før den enkelte koncert – som oftest på det sted, hvor koncerten skal opføres. Både generalprøve og koncert foregår sammen med den pianist, som er engageret til at akkompagnere koret – til de almindelige øveaftener er det korlederen, som står for klaverakkompagnementet. Påklædningen til koncerterne skal gerne være nogenlunde ensartet, så koret aftaler derfor farvevalg i forvejen. Ofte optræder vi i sort, og for kvindernes vedkommende suppleres det sorte tøj så af silketørklæder i afstemte nuancer. Der anvendes sort kormappe i det omfang, som medlemmerne har behov for tekster/noder til koncerterne.