Code of conduct

Code of Conduct

Sonuskoret har, som supplement til vedtæg-terne, opstillet nogle enkle retningslinjer for at sikre, at både de enkelte medlemmer og koret som helhed har de bedste vilkår for at synge og udvikle sig rent musikalsk – og ikke mindst, at alle befinder sig godt i fælles-skabet. Det skal til enhver tid være både rart og givende at være med i koret – både for dirigenten og de enkelte kormedlemmer. Alle skal gerne gå glade hjem efter øveaftener og koncerter.


Medlemmerne forventes at møde op til øve-aftener såvel som koncerter, medmindre sygdom, planlagt ferie eller noget andet uopsætteligt/vigtigt skulle komme i vejen. Skulle man være forhindret i at komme til øveaftener eller koncerter, forventes det, at man melder afbud til korlederen, som planlægger ud fra antallet af fremmødte. 


Endvidere skal alle tilstræbe at komme til tiden både til øveaftener og genera-prøver/koncerter, idet for sent fremmøde skaber uro og forstyrrelse for resten af koret.

Endelig skal der gerne herske en vis disciplin, når koret øver. Det kræver koncentration at indstudere de fire stemme-grupper og få alle væsentlige detaljer med omkring noder, pauser, dynamik, tempo etc. Man må udvise gensidig respekt for hinanden og for det arbejde, som lægges i indstuderingen af de forskellige satser.


Hvis der skulle opstå utilfredshed med noget, eller hvis nogen har alternative forslag til ind-hold eller form, bør dette som regel hen-vendes direkte til bestyrelsen eller tages op på den årlige generalforsamling. I pauserne er der naturligvis også tid til at snakke og drøfte aktuelle spørgsmål.