Koret

Generelt om koret

Repertoiret er meget alsidigt, men vi synger dog som oftest forskellige former for rytmiske sange. Det kan være alt lige fra Kim Larsen og Alberte til David Bowie, Coldplay og Adele, ligesom også gospel, musicals, soul, R&B, salmer, højskolesange mm. er en del af programmet – alt sammen i spændende og gerne lidt ’anderledes’ korarrangementer.

Se ’Musikken’ for mere detaljeret information om vores aktuelle og tidligere repertoire.


Vi synger ofte firestemmigt, men i nogle satser eller dele af satser kan de fire stemmegrupper dele sig i flere stemmer, eller de kan samle sig og synge færre stemmer. Ligeledes kan nogle satser indeholde solosang, som forskellige af korets medlemmer kan påtage sig at prøve kræfter med.

Her kan du høre lidt om, hvordan det er at synge i SonusKoret.

Sonuskoret blev etableret i 1979, og har siden 2007 været under ledelse af cand.mag. i musikvidenskab Berit Lienhøft Larsen. Det er et blandet kor, der består af både unge og ældre fordelt på stemmegrupperne sopran, alt, tenor og bas – i øjeblikket omkring 45 medlemmer i alt.


Sæsonen indledes i september, og i løbet af efteråret arbejder vi med både nye og allerede indstuderede satser frem mod julekoncerten i december. Arbejdet med forårets program, som ligeledes indeholder både nyt og ’gammelt’ materiale, starter i januar og fortsætter normalt frem til slutningen af maj, hvor vi afholder forårskoncert. Både efterår og forår kan også byde på enkelte andre koncerter, idet koret jævnligt inviteres til at optræde af forskellige foreninger, organisationer eller kirker.

Sonuskoret er en forening med bestyrelse og vedtægter, og der afholdes en årlig generalforsamling i forbindelse med en øveaften i februar måned. Se ’Bestyrelse’ for yderligere oplysninger.

PACKING

  • Passport
  • Tickets
  • Food
  • Sunglasses
  • Sweater
  • Jacket